La política del llenguatge en el disseny gràfic: gràfica distribuïda

Amb la desaparició dels sistemes totalitaris explícits i la consolidació de les democràcies neoliberals, és a dir, amb la confluència de la democràcia parlamentària supeditada als interessos del capital, l’individu recupera una certa capacitat d’elecció. Pot, per exemple, decidir en què es gasta els seus diners o, també, a qui ha de votar. Aquesta conquesta senzilla però encara parcial posa en marxa enormes interessos per al control de la voluntat perquè, un cop l’individu pot exercir la seva pròpia, multitud d’instàncies tractaran de modular-la perquè sigui favorable als seus propis interessos. Es lliura, així, una batalla pel control de la subjectivitat en la qual el disseny gràfic, com un instrument de producció simbòlica d’enorme poder de penetració, hi té un paper especialment actiu.

Al llarg de la meva trajectòria he desenvolupat algunes estratègies que tenen com a objectiu retornar a l’individu un cert grau d’emancipació en el seu procés de construcció com a subjecte. Aquestes estratègies es divideixen, a grans trets, en dues. La primera considera el llenguatge gràfic un productor de subjectivitat i la segona experimenta amb mètodes col·lectius de producció d’identitat. Abordarem aquí, breument, la segona via, preguntant com escapar al plantejament centralitzat i autoritari que es dóna en les formes tradicionals de disseny d’identitat, i veurem possibles línies de treball.

Aitor Méndez és un dissenyador gràfic amb una trajectòria professional de trenta anys. Ha desenvolupat projectes de tot tipus dins la disciplina del disseny gràfic. S’interessa especialment en la intersecció del disseny amb l’àmbit de la cultura lliure, i exerceix una tasca crítica sobre el disseny com a disciplina professional experimentant amb estratègies que puguin apropar el disseny gràfic al terreny social. Forma part del consell assessor de la gestora cultural independent Off Limits i del consell de redacció de la revista d’art Nolens Volens i des de 2003 és editor del bloc d’art polític contraindicaciones.net.

contraindicaciones.net   /   www.e451.net   /   @aitor