wallpeople

Wallpeople és un projecte d’art col·laboratiu amb base a Barcelona que convida a les persones a crear i a formar part d’un moment únic en un espai urbà determinat.

Wallpeople intervindrà al congrés per desenvolupar una obra col·laborativa amb tots els assistents del congrés que vulguin participar en l’acció.

wallpeople.org     @wallpeople