david costa

Economía empàtica i disseny obert

No ens adonem però tenim els vicis de l’economia de mercat tan interioritzats que quan David Costa ens va parlar de l’Economia Empàtica ens vam emocionar. A través de diverses experiències en diversos sectors, Costa ens recordarà que hi ha una altra manera de posar valor a les coses i treure rendiment econòmic i personal més justa i sostenible per a tots.

Enginyer topògraf, biòleg de vocació i inquiet per la gestió i la innovació, David Costa s’ha format en diferents facultats com la UB, la UPC i la UOC. Després de diverses feines, el 2007 es converteix en un emprenedor en sèrie, amb l’objectiu de traslladar d’un sector a un altre models d’èxit reconeguts. Els resultats de tot això van des d’una empresa de topografia que aplica els sistemes de producció toyotistas per a la realització de plànols, passant per una empresa de producció teatral que aplica les teories de la informació simètrica de Stigliz, fins a una empresa de programari de mobilitat urbana especialitzada en crear sistemes de gestió de flotes de vehicles inspirats en el model de supervivència i organització dels fongs. El factor comú en tots aquests projectes és un conjunt d’eines desenvolupades d’acord amb un sistema de d’Economia Empàtica, del qual Costa és un fervent defensor i promotor, convençut de la seva capacitat de generació de bons resultats en qualsevol sector i activitat.