Oscar Tomico

Serveis Tèxtils Intel·ligents: pot la indústria creativa recolzar la indústria tèxtil per la trancisió d’un model tancat un model obert d’innovació?

La innovació oberta funciona inherentment de baix a dalt, requereix d’estructures horitzontals de producció, implicació de les parts interessades i un fort sentit de pertinença (confiança). Aquesta presentació mostrarà com les indústries creatives poden ajudar a la indústria tèxtil per passar: a) del producte als serveis, b) d’un model d’innovació tancada a un d’innovació oberta, i c) d’estructures de producció verticals a horitzontals. D’aquesta manera, serà possible dissenyar, desenvolupar i desplegar serveis tèxtils intel·ligents a nivell local als Països Baixos.

Oscar Tomico és professor associat del grup d’investigació “Designing Quality in Interaction”  i membre de “Wearable Senses” ofert per la Universitat Tecnològica d’Eindhoven. Sent ell, líder del projecte “Smart Textiles Services”  i co-membre del projecte d’investigació “Crafting Wearables” (CLICK 2013). Ha estat investigador i professor convidat a la Universitat de Tsukuba i a la Universitat de Chiba (Japó, 2007, 2008); a Aalto (Finlàndia, 2006, 2007), ELISAVA (Espanya, 2010), UPF-DTIC (2010), Escola d’Enginyeria Empresarial, La Salle (2010), Luka (Bèlgica, 2012), Escola de Moda de Suècia (2013). És co-organitzador dels esdeveniments “Careful Designs” i “Hypercrafting Fashion” (Waag Society, Amsterdam, 2012,2013,2014), Baltan Open Lab : Taller i exposició de “Wearable Senses” ( NATLAB, Eindhoven, 2013, 2014) eTextile sweatshop (2012) i de la sessió de treball “Crafting Wearables” a l’exposició ‘The Future of Fashion is Innovation’ (Moba, Arnhem, 2013). Ha estat també moderador a debats sobre Disseny de Manufacturació (Design Academy Eindhoven, 2012) . El seu doctorat va ser guardonat l’any 2007 per la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) per la seva tesi “Processos d’Innovació en Disseny de Producte”. En aquesta tesi, Tomico investiga l’experiència subjectiva mitjançant la recopilació de diverses tècniques de Disseny Interactiu, el qual es basa en la psicologia constructivista.

http://dqi.id.tue.nl/web/dqi-group/oscar-tomico    @otomico