Des de l’any 2012, amb l’empenta d’un nou equip a Secretaria, es fa possible començar a desenvolupar una visió més ambiciosa de cara al futur i plantejar la incorporació i el desenvolupament de nous projectes a la cartera d’activitats d’ADI-FAD. Aquestes noves activitats busquen completar i complementar les ja existents, Premis Delta i Medalles ADI i The Making Of… ja sigui reflectint canvis en la naturalesa i la pràctica del disseny d’objectes, com és el cas del Festival DEMO, o amb la voluntat de donar suport i visibilitat a projectes més teòrics i de reflexió, com en el cas del Premi ADI Cultura.

Això també ens ha guiat la voluntat d’apropar-nos a un públic més generalista, tant per vocació divulgativa, com per incorporar a la naturalesa de les nostres activitats el fet que l’ADI ara forma part d’un equipament públic municipal. Alguns exemples d’això són el desenvolupament del DesignMarket o la Jornada DEMO, que incorporen tallers i activitats infantils i familiars.

Un altre tret distintiu d’aquestes activitats és la capacitat que tenen per esdevenir plataformes ideals per a donar visibilitat a l’activitat de joves professionals, amb projectes de sèries curtes, més experimentals, o d’autoproducció.

Per altra banda, els The Making Of… destaquen pel seu caràcter docent, oferint una visió més analítica del disseny de producte, passant per aspectes tècnics, creatius i comercials a través de 3 micro-conferències entre dissenyador i empresa, amb un tema comú com a eix central.

Infografía activitats 2010-2015