<<Design and Internet of Things. Controllable or Uncontrollable objects>>

Exposició Projecte Tesi

D’aquí a molt poc, per efecte de l’Internet de las cosas (IoT), tots els objectes quotidians es connectaran per si mateixos a Internet mitjançant sensors: mobles, electrodomèstics, vaixelles, peces de vestir, joguines, llapis, etc… proporcionant informació sobre les nostres constants vitals i els nostres hàbits, a més d’altres dades susceptibles de ser analitzades i monitoritzades.

Com totes les grans innovacions que es posen a la nostra disposició, els avantatges aportats seran de gran abast i serà difícil autoexcloure del seu ús ja que això comporta certa marginació o quedar fora del sistema. Amb la presència de sensors, desitjats o indesitjats, acceptats o ignorats, serà totalment imperceptible. Podrem saber que elements del nostre entorn estaran connectats? Podrem decidir si els volem “amb o sense”?

Iniciem un treball de recerca sobre el disseny, els objectes i la seva relació amb l’Internet Of Things (IOT). En què afecta el disseny? Com han de ser els objectes perquè siguin sincers sobre la seva connexió o desconnexió? ¿Es pot pensar en objectes incontrolables? Reflexionarem sobre aquest tema per obtenir respostes a la dualitat controlable-incontrolable aplicada als resultats del disseny industrial.

Josep Puig
Director del Postgrau en Concepte de Producte

 

Exposició resultats del Projecte Tesi

El dimarts 7 de Febrer, es durà a terme l’exposició efímera en la que es presentaràn els resultats dels projectes de Tesi dels estudiants del Postgrau en Concepte de Producte d’Elisava. L’exposició mostrarà els 42 projectes presentats i les maquetes que explicaràn el resultat d’aquesta reflexió i investigació. L’exposició estarà oberta únicament durant la tarda i es podrà visitar a partir de les 18:00h.


Data: 7 de Febrer
Horari visites: de 18 a 21h
Presentacions: de 20:30 a 21h

Més informació a:
Informació del Postgrau
Elisava