TPN_ADI2016_Lettering_ADI

 

[CAT] Oberta la convocatòria als PREMIS ADI 2016! Un homenatge al millor disseny nacional i internacional des de les perspectives del producte, talent jove i cultura.

 

Les candidatures als Premis ADI estaran obertes fins a l’11 de Febrer de 2016. Poden consultar-se les seves bases a la web premis.adifad.org

L’Associació de Disseny Industrial ADI-FAD, estrena el nou nom “Premis ADI” per identificar els premis al disseny millor considerats del panorama nacional i reconeguts internacionalment.

Els Premis ADI incorporen un nou guardó: el Premi ADI Cultura, amb les categories Projecte i Trajectòria, que se sumarà als Premis Delta (producte) i Medalles ADI (estudiants), que es lliuren des de 1961 i 1976 respectivament.

 

PREMIS ADI Amb l’objectiu de reconèixer la tasca dels dissenyadors industrials i les empreses productores, celebrar l’excel·lència en el disseny i posar en relleu la seva importància com a eina per a generar riquesa en una economia industrial, i el seu paper fonamental com a expressió dels nostres valors socials i culturals.

MEDALLA ADI El nostre premi amb més tradició, amb l’objectiu de contribuir a establir ponts entre l’àmbit acadèmic i el món industrial i comercial.

ADI CULTURA Inaugurarem la primera edició dels premis. Amb l’objectiu de promoure el reconeixement públic d’aquells projectes que, ajudin al foment i a l’actualització social i conceptual del disseny de producte, o serveixin per incentivar el diàleg, les idees i l’activitat de la disciplina.

 

UN JURAT EXCEPCIONAL

En el cas dels Premis Delta i el nou Premi ADI Cultura, l’elecció serà a càrrec d’un jurat d’experts. Les Medalles ADI i el Premi Trajectòria, són seleccionats i atorgats directament per la Junta del ADI-FAD, composta per dissenyadors, professionals d’empreses del sector i teòrics del disseny.

Per més informació: premis.adifad.org

 

 

[ESP] Abierta la convocatoria a los ‪PREMIOS ADI 2016! Un homenaje al mejor diseño nacional e internacional desde las perspectivas del producto, talento joven y cultura.

 

Las candidaturas a los Premios ADI estarán abiertas hasta el 11 de Febrero de 2016. Pueden consultarse sus bases en la web premis.adifad.org

La Asociación de Diseño Industrial, ADI-FAD, estrena el nuevo nombre “Premios ADI” para identificar los premios al diseño mejor considerados del panorama nacional y reconocidos internacionalmente.

Los Premios ADI incorporan un nuevo galardón: el Premio ADI Cultura (con las categorías Proyecto y Trayectoria), que se sumará a los Premios Delta (producto) y Medallas ADI (estudiantes), que se entregan desde 1961 y 1976 respectivamente.

 

PREMIOS DELTA Con el objetivo de reconocer la tarea de los diseñadores industriales y las empresas productoras, celebrar la excelencia en el diseño y poner de relieve su importancia como herramienta para generar riqueza en una economía industrial, y su papel fundamental como expresión de nuestros valores sociales y culturales.

MEDALLA ADI Nuestro premio con más tradición, con el objetivo de contribuir a establecer puentes entre el ámbito académico y el mundo industrial y comercial.

ADI CULTURA Inauguraremos la primera edición de los premios. Con el objetivo de promover el reconocimiento público de aquellos proyectos que, ayuden al fomento y a la actualización social y conceptual del diseño de producto, o sirvan para incentivar el diálogo, las ideas y la actividad de la disciplina.

 

UN JURADO EXCEPCIONAL En el caso de los Premios Delta y el nuevo Premi ADI Cultura, la elección correrá a cargo de un jurado de expertos. Las Medallas ADI y el Premio Trayectoria, son seleccionados y otorgados directamente por la Junta del ADI-FAD, compuesta por diseñadores, profesionales de empresas del sector y teóricos del diseño.

Para más información: premis.adifad.org