[cat]

Les fibres tèxtils intel·ligents i funcionals que existeixen en l’actualitat i el desenvolupament en la miniaturització de components electrònics obren les possibilitats a repensar el que poden esdevenir els usos dels tèxtils en el futur. L’evident creixement de la producció permet veure aquests teixits funcionals en geotèxtils, arquitèxtils i agrotèxtils, però també en la indumentària professional o en aplicacions esportives i del camp de la salut.

Què ve després? Quines funcionalitats tindran les peces de roba del futur? Quin impacte tindran en la moda? 

Ningú ho sap encara. Però, per tal que aquest futur pugui esdevenir una realitat, és necessària una gran transformació en la que participin agents de múltiples disciplines i nivells: la innovació ha de formar part tant del procés de producció com del procés de disseny o els models de negoci.

Alguns dels temes que es tractaran a la sessió seran el següents:

  • Producció: els wearables (o indumentària tecnològica) no pot ser produïda amb la maquinària existent en metres i talles estandarditzades. La necessitat d’adaptar la peça a la persona, permet una personalització tant a nivell de material i producte com del seu comportament.
  • Noves aproximacions: el desenvolupament de conceptes rellevants, potents i produïbles per a indumentària innovadora demana la col·laboració entre disciplines, cosa que porta a canviar de relacions verticals a horitzontals, per tal de poder crear subproductes.
    Per tal de motivar les empreses més tradicionals a involucrar-se en aquests canvis i noves formes de col·laboració, hem de ser capaços de compartir l’experiència i les expectatives de baix a dalt: què ets capaç de fer i què és necessari per a vincular aquesta experiència a la d’altres companyies? Des del disseny, amb un especial enfocament sobre la rellevància social cap al desenvolupament, la productibilitat i el desplegament a nivell local, o a l’inrevés.
  • Nous models: els models actuals de producció basats en la producció de baix cost en massa no es poden aplicar en aquests casos. Els beneficis han de ser compartits entre els col·laboradors, motiu pel qual, són necessaris models basats en la confiança, que semblen més fàcils d’aconseguir amb una aproximació local. Avui en dia encara no existeix un canal de distribució pels wearables, ja que els models existents no contemplen el continu manteniment que requereixen aquestes peces.

Per debatre sobre tots aquests temes, l’Ambaixada Holandesa en col·laboració amb ADI-FAD, Eindhoven University of Technology Eurecat, proposen una taula rodona participativa, com a part del programa d’activitats sobre “Holanda, disseny per a un món millor“, a la que convidem a assistir i formar part a tots aquells experts del món tèxtil, el disseny de moda o tèxtil, experts en wearables o tecnologia aplicada al sector tèxtil, i estudiants o interessats en aquest sector.

INFORMACIÓ ÚTIL

Entrada gratuïta
Data: 20 de Gener
Obertura portes: 11h
Hora: De 11:30h a 13:30h.
Projecció video “Be-Tween (Project J)”: 11:15h
Networking: de 13:30h a 14:30h
Lloc: Auditori del Disseny Hub Barcelona
Confirmar assistència: AQUÍ
Contacte: adi@adifad.org

Pots trobar totes les fotos de l’esdeveniment AQUÍ.

Philips SKIN
A continuació es mostra més informació sobre els ponents que composarán la taula rodona:

Marina Toeters, fashion design, by-wire.net (NL)

Opera a la frontera entre tecnologia disseny de moda. A través del seu negoci by-wire.net estimula la col·laboració entre la indústria i els tècnics per a un sistema de moda rellevant i una indumentària que faciliti el nostre dia a dia. Dissenya prototips de wearables per, entre d’altres, Philips Research i la EuropeanSpaceAgency. Com a professora i investigadora, treballa al departament de moda de la Utrecht School of Arts, el departament tèxtil de Saxion University i a la facultat de ciències aplicades i disseny industrial de la Eindhoven University of Technology.

José Teunissen, fashion research, ArtEZ (NL) més informació

És delegada de la School of Fashion Design and Technology al LondonsCollege of Fashion. Té un plaça de catedràtic visitant de Teoria de la Moda i Investigació a ArtEZ Institute of the Arts, Arnhem(Països Baixos) i treballa com a comissària de moda independent. Actualment és membre del Dutch Creative Industries Council. També és presidenta de la CLIC/NextFashion, la xarxa governamental d’innovació per a les indústries creatives. El 2015 va conèixer el Center of Expertise Future Makers dedicat als nous processos en Moda i Disseny. A més és sòcia del projecte d’investigació CraftingWearables.

Mr. Koen van Os, smart textiles research, Philips Research (NL) més informació

Va rebre un màster en Enginyeria de precisió l’any 1995 per Eindhoven University of Technology. Després de la seva graduació va escalar posicions a Stork Digital Imaging i es va unir a Philips l’any 2001. És aquí on va començar com a tecnòleg en el camp de les tecnologies d’interconnecció electrònica. Més tard va ser enginyer gerent a Philips Lumalive en el desenvolupament de LEDs tèxtils i wearables.
Des del 2010, es dedica a l’exploració de teixits electrònics a Philips Research. És el responsable del desenvolupament i procés de producte amb un clar enfocament en la industrialització mitjançant enllaços entre l’electrònica i el tèxtil. A més va ser el cooridandor de projectes a PLACE-it (projecte finalitzat l’any 2014) on s’investigava la plataforma Lagre Area Conformable Electronics d’ InTegration. El projecte va demostrar un valor afegit i un ampli domini, des de la preucupació per la salut fins a l’automoció.
Des del 2015, està involucrat activament en la fabricació digital de productes, especialitzant-se en impressió 3D i altres eines basades en experiències recollides de la FabLab Academy by MIT.

Saúl Baeza, product & wearable design, HUNCH  (ESP) més informació

És cofundador a HUNCH Office, un estudi de disseny i experimentació amb base a Barcelona però amb visió mundial, que combina la creació de col·leccions de moda amb la investigació de materials, i projectes de disseny, direcció d’art i serveis de recerca i consulta.
Hunch també està desenvolupant un nou material a partir de les fibres de llana d’ovella, en col·laboració amb MaterFAD (Barcelona Materials Center).

Miquel Rey, Business Innovation, EURECAT (ESP) més informació

Llicenciat i MBA per ESADE, especiaitzat en Global Marketing per la University og Michigan (USA) i UniveritätzuKöln (Alemanya). Després d’un breu pas per Deloitte (1997-1999), es va incorporar a Indústries Murtra SA, una multinacional catalana del sector tèxtil, on hi desenvolupa la seva carrera en marketing, innovació de producte, comercial i gestió del talent arribant a ser el Director responsable d’aquests àmbits (1999-2011). L’any 2011, decideix fer el salt al servei públic com a President del Tecnocampus i responsable de promoció econòmica de l’Ajuntament de Mataró
Com a President de CETEMMSA treballa per acostar el centre tecnològic a les empreses, posicionar internacionalment i co-liderar el projecte de fusió de centres Tecnio que ha resultat en Eurecat, del qual és ara Director General de Negoci.

Miquel Soler Luque, functional textile research, CRTTT (ESP) més informació

Enginer tècnic de teixits de punt per l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar – UPC.
En el període de 1986 al 1990 va ser el cap de producció i fabricació a Rosa Luque Masvidal, S.L., una empresa dedicada a la fabricació de mitjons d’alta qualitat.
De l’any 1989 a 1990 va treballar a Ecar, S.L., una empresa de venda i reparació de maquinària tèxtil, on col·laboraba en el muntatge de i preparació de màquines de les marques Colosio i Matec. L’any 1990 comença, fins a l’any 2011, com a professor i cap del departament tecnològic i director a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar, EUETTP. L’any 2008 passa a ser el director del Centre de Recerca i transferència de tecnologia tèxtil, a l’Escola de Teixits de Canet de Mar (CRTTT).

Debat moderat per Oscar Tomico, design research, TU/e (NL). més informació

Oscar Tomico és professor assistent de disseny d’interacció en el grup de recerca de qualitat, i part de “Wearable Senses” a la Eindhoven University of Technology. Els projectes actuals se centren en la indústria tèxtil i involucra a les parts interessades durant el procés de disseny per fomentar la cooperació a fi d’emmarcar l’espai de disseny, espai de col·laboració i reformular l’oportunitat del disseny. Ell és cap del projecte Smart Textile Services (CRISP 2011), en col·laboració amb Crafting Wearables (CLICKNL 2013) i ArcInTexETN (H2020 2015), Careful Designs and Hypercrafting Fashion (Amsterdam 2012, fins a 2014), i Crafting Wearables Breakout (MoBA, Arnhem, 2013).

light flex credits

[es]

Smart services, smartproductionysmart textiles: prácticas colaborativas actuales de la Industria Textil Europea hacia el futuro de los wearebles.

Las fibras textiles inteligentes y funcionales que existen en la actualidad y el desarrollo en la miniaturización de componentes electrónicos abren las posibilidades a repensar el devenir de los usos de los textiles en el futuro. El evidente crecimiento de la producción permite ver estos tejidos funcionales en geotextiles, arquitextiles y agrotextiles, pero también en la indumentaria profesional o en aplicaciones deportivas y del campo de la salud.
¿Qué viene después? ¿Qué funcionalidades tendrán las prendas de ropa del futuro? ¿Qué impacto tendrán en la moda?

Nadie lo sabe todavía. Pero, para que este futuro pueda convertirse en realidad, es necesaria una gran transformación en la que participen agentes de múltiples disciplinas y niveles: la innovación tiene que formar parte tanto del proceso de producción como del proceso de diseño o los modelos de negocio.

Algunos de los temas que se tratarán a la sesión serán los siguientes:

  • Producción: los wearables (o indumentaria tecnológica) no puede ser producida con la maquinaria existente en metros y tallas estandarizadas. La necesidad de adaptar la pieza a la persona, permite una personalización tanto a nivel de material y producto, como de su comportamiento.
  • Nuevas aproximaciones: el desarrollo de conceptos relevantes, potentes y producibles para indumentaria innovadora pide la colaboración entre disciplinas, por lo que trata de cambiar de relaciones verticales a horizontales, para poder crear subproductos.
    Para motivar las empresas más tradicionales e involucrarse en estos cambios y nuevas formas de colaboración, tenemos que ser capaces de compartir la experiencia y las expectativas de abajo hacia arriba: ¿qué eres capaz de hacer y qué es necesario para vincular esta experiencia a la otros compañías? Desde el diseño, con un especial enfoque sobre la relevancia social hacia el desarrollo, la productividad y el despliegue a nivel local, o al revés.
  • Nuevos modelos: los actuales modelos de producción basados en la producción de bajo coste en masa no se pueden aplicar en estos casos. Los beneficios tienen que ser compartidos entre los colaboradores, motivo por el cual, son necesarios modelos basados en la confianza, que parecen más fáciles de conseguir con una aproximación local. Hoy en día todavía no existe un canal de distribución por los wearables, puesto que los modelos existentes no contemplan el continuo mantenimiento que requieren estas piezas.

Para debatir sobre todos estos temas, la Embajada Holandesa en colaboración con ADI-FAD, la Eindhoven University of Technology y Eurecat proponen una mesa redonda participativa, como parte del programa de actividades sobre “Holanda, diseño para un mundo mejor“, a la que invitamos a asistir y formar parte a todos aquellos expertos del mundo textil, el diseño de moda o textil, expertos en wearebles o tecnología aplicada al sector textil o estudiantes e interesados en este sector.

INFORMACIÓN ÚTIL

Entrada gratuita
Fecha: 20 de Enero
Apertura de puertas: 11:00h
Projecció video “Be-Tween (Project J)”: 11:15h
Hora: De 11:30h a 13:30h
Networking: de 13:30h a 14:30h
Lugar: Auditorio Disseny Hub Barcelona
Confirmar asistencia: AQUÍ
Contacte: adi@adifad.org

Puedes encontrar las fotos de l’evento AQUÍ.

phototrophe from TUe Pauline and Philips Wearable Solar copia

A continuación se muestra más información sobre los ponentes que componen la mesa redonda:

Marina Toeters, fashion design, by-wire.net (NL)

Opera en la frontera entre tecnología y diseño de moda. A través de su negocio by-wire.net estimula la colaboración entre la industria y los técnicos para un sistema de moda relevante y una indumentaria que facilite nuestro día a día. Diseña prototipos de wearables por, entre otros, Philips Research y la EuropeanSpaceAgency. Como profesora e investigadora, trabaja al departamento de moda de la Utrecht School of Arts, el departamento textil de Saxion University y a la facultad de ciencias aplicadas y diseño industrial de la Eindhoven University of Technology.

José Teunissen, fashion research, ArtEZ (NL) más información

Es delegada de la School of Fashion Design and Technology al LondonsCollege of Fashion. Tiene un plaza de catedrático visitante en la Teoría de la Moda e Investigación a ArtEZ Institute of the Artes, Arnhem(Países Bajos) y trabaja como comisaria de moda independiente. Actualmente es miembro del Dutch Creative Industries Council. También es presidenta de la CLIC/NextFashion, la red gubernamental de innovación para las industrias creativas. En 2015 conoció el Center of Expertise Future Makers dedicado a los nuevos procesos en Moda y Diseño. Además es socia del proyecto de investigación CraftingWearables.

Mr. Koen van Os, smart textiles research, Philips Research (NL) más información

Recibió un máster en Ingeniería de precisión en 1995 por Eindhoven University of Technology. Después de su graduación escaló posiciones a Stork Digital Imaging y se unió a Philips en 2001. Es aquí donde empezó como tecnólogo en el campo de las tecnologías de interconexión electrónica. Más tarde fue ingeniero gerente en Philips Lumalive en el desarrollo de LEDs textiles y wearables.
Desde el 2010, se dedica a la exploración de tejidos electrónicos en Philips Research. Es el responsable del desarrollo y proceso de producto con un claro enfoque en la industrialización mediante enlaces entre la electrónica y el textil. Además, fue el coordinador de proyectos en PLACE-it (proyecto finalizado en 2014) donde se investigaba la plataforma Lagre Area Conformable Electronics de InTegration. El proyecto demostró un valor añadido y un amplio dominio, desde la preocupación por la salud hasta la automoción.
Desde el 2015, está involucrado activamente en la fabricación digital de productos, especializándose en impresión 3D y otras herramientas basadas en experiencias recogidas de la FabLab Academy by MIT.

Saúl Baeza, product & wearable design, HUNCH  (ESP) más información

Es cofundador en HUNCH Office, un estudio de diseño y experimentación con base en Barcelona pero con visión mundial, que combina la creación de colecciones de moda con la investigación de materiales, y proyectos de diseño, dirección de arte y servicios de investigación y consulta.
HUNCH también está desarrollando un nuevo material a partir de las fibras de lana de oveja, en colaboración con MaterFAD (Barcelona Materiales Center).

Miquel Rey, Business Innovation, EURECAT (ESP) más información

Licenciado y MBA por ESADE, especializado en Global Marketing por la University of Michigan (USA) y UniveritätzuKöln (Alemania). Después de un breve paso por Deloitte (1997-1999), se incorporó a Industrias Arrayán SANO, una multinacional catalana del sector textil, donde desarrolla su carrera en marketing, innovación de producto, comercial y gestión del talento llegando a ser el director responsable de estos ámbitos (1999-2011). El año 2011, decide hacer el salto al servicio público como presidente del Tecnocampus y responsable de promoción económica del Ayuntamiento de Mataró.

Como Presidente de CETEMMSA trabaja para acercar el centro tecnológico en las empresas, posicionar internacionalmente y co-liderar el proyecto de fusión de centros Tecnio que ha resultado en Eurecat, del cual es ahora Director General de Negocio.

Miquel Soler Luque, functional textile research, CRTTT (ESP) más información

Ingeniero técnico de tejidos de punto por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto de Canet de Mar – UPC.
En el periodo de 1986 al 1990 fue la cabeza de producción y fabricación a Rosa Luque Masvidal, S.L., una empresa dedicada a la fabricación de calcetines de alta calidad.
Desde el año 1989 a 1990 trabajó a Ecar, S.L., una empresa de abanica y reparación de maquinaría textil, donde colaboraba en el montaje de y preparación de máquinas de las marcas Colosio y Matec. El año 1990 empieza, hasta el año 2011, como profesor y ninguno del departamento tecnológico y director a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto de Canet de Mar, EUETTP. El año 2008 pasa a ser el director del Centro de Investigación y transferencia de tecnología textil, a la Escuela de Tejidos de Canet de Mar (CRTTT).

Debate moderado por Oscar Tomico, design research, TU/e (NL) más información

Oscar Tomico es profesor asistente de diseño de interacción en el grupo de investigación de calidad, y parte de “Wearable Senses” en Eindhoven University of Technology. Los proyectos actuales se centran en la industria textil e involucra a las partes interesadas durante el proceso de diseño para fomentar la cooperación a fin de enmarcar el espacio de diseño, espacio de colaboración y reformular la oportunidad del diseño. Él es líder del proyecto Smart Textile Services (CRISP 2011), en colaboración con Crafting Wearables (CLICKNL 2013) y ArcInTexETN (H2020 2015), Careful Designs and Hypercrafting Fashion (Amsterdam 2012, hasta 2014), y Crafting Wearables breakout (MoBA, Arnhem, 2013).